Privacyverklaring – Stichting Zilveren Duif

Persoonsgegevens
Stichting Zilveren Duif kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres; 
• Uw IP-adres.

Hoe komt Stichting Zilveren Duif aan uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van de website van Stichting de Zilveren Duif, laat u soms persoonsgegevens achter.
Dit gebeurt in de volgende gevallen:
• Bij het invullen van het contactformulier op de website;
• Bij het insturen van een inzending voor deelname;
• Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail;
• Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief;
• Bij het uitvoeren van een overeenkomst;
• Bij het stemmen op de categorie ‘Artiest van het jaar’. 

 

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Stichting Zilveren Duif bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:
• Het op verzoek toesturen van informatie;
• Het uitvoeren van een overeenkomst;
• Het verwerken van inzendingen;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming);
• Het controleren van uw stemgedrag voor de categorie ‘Artiest van het jaar’. 

Cookies
Stichting Zilveren Duif maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een betaling doet, het deelnameformulier invult en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Zilveren Duif doet er alles aan om uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Stichting Zilveren Duif bewaart de gegevens totdat u zichzelf uitschrijft of een verzoek tot uitschrijving indient. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Stichting Zilveren Duif over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Stichting de Zilveren Duif. Op basis van de uitkomsten kunt u Stichting Zilveren Duif ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die niet kloppen en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer u met Stichting Zilveren Duif een overeenkomst sluit, dan worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
Stichting Zilveren Duif gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:
• De evenementen worden georganiseerd door een ingehuurd productieteam. E worden verwerkersovereenkomsten afgesloten met de betreffende partijen. De privacyvoorwaarden van Stichting Zilveren Duif blijven vanuit deze overeenkomst van toepassing.
• Stichting Zilveren Duif heeft de website en e-mailserver ondergebracht bij Incomad. Stichting Zilveren Duif heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Incomad. Incomad is gevestigd in Nederland. De privacyvoorwaarden van Stichting Zilveren Duif blijven vanuit deze overeenkomst van toepassing.
• Voor betalingen via de website maakt Stichting Zilveren Duif gebruik van de Payment Service Provider Sisow (Nederland). Stichting Zilveren Duif heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. Bij betalingen zijn de algemene voorwaarden van Sisow van toepassing, met name artikel 14 m.b.t. geheimhouding en artikel 15 m.b.t. persoonsgegevens en privacy zijn hierin belangrijk. Deze voorwaarden zijn hier te lezen: https://www.sisow.nl/terms. Sisow is gevestigd in Nederland.
• Stichting Zilveren Duif maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Stichting Zilveren Duif heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de AVG.
• Stichting Zilveren Duif slaat gegevens op in Dropbox en iCloud. Dropbox en iCloud voldoen aan de eisen van de GDPR. Dropbox is gevestigd in Ierland.
• Stichting Zilveren Duif maakt gebruik van Whatsapp. Whatsapp is gevestigd in Ierland en voldoet aan de eisen van de GDPR.

Stichting Zilveren Duif zal uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Ontvangt u – nadat u toestemming gaf voor het ontvangen van e-mail – teveel e-mails van ons? Dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Stichting Zilveren Duif contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Stemmen via de website
Als u stemt voor de categorie ‘Artiest van het jaar’, dan slaan wij uw IP-adres op. Dit doen wij omdat u éénmaal mag stemmen en wij dat op deze manier controleren. Een jaar nadat u uw stem gaf, verwijderen wij automatisch uw IP-adres. Uw IP-adres wordt nergens anders voor gebruikt dan voor controle op het stemgedrag.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij Stichting Zilveren Duif achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Stichting Zilveren Duif behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Zilveren Duif hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Stichting Zilveren Duif dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door het bestuur van de Stichting Zilveren Duif. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Stichting Zilveren Duif
Postadres: Koningsveld 7
6715 ER Ede
E-mail: Info@zilverenduif.nl
KvK: 61847224