Na een verkennende periode worden de Zilveren Duif Awards op donderdag 14 maart 2019 weer uitgereikt. Het Zilveren Duif Gala vindt dan voor de zevende keer plaats maar wordt wel in een nieuw jasje gestoken. Het nominatietraject is op 1 september 2018 van start gegaan. Jong en oud, nieuw en ervaren talent krijgt de gelegenheid om hun muziek mee te laten dingen naar een Zilveren Duif Award. Inschrijven kan tot 15 oktober via deze website

De Zilveren Duif Awards zijn terug! Met het Zilveren Duif Gala 2019 en het nu gestarte nominatieproces worden een aantal voorgenomen vernieuwingen van de Zilveren Duif nu de praktijk en is de prijs voor christelijke muziek nieuw leven ingeblazen. Nederlands talent en de inspiratie voor de muziek krijgen zo een steun in de rug. Het afgelopen jaar heeft een interim bestuur uitgebreid de opzet van en visie voor de Zilveren Duif Awards besproken. De eerdere jaargangen leverden memorabele gala-avonden op en zetten veelkleurige muziek in de schijnwerpers. In 2017 vond er geen uitreiking plaats om een visie voor de toekomst te ontwikkelen.

Het concept voor de Zilveren Duif Awards is, voor de uitreiking op 14 maart volgend jaar, in de basis hetzelfde gebleven. Het gala in De Basiliek in Veenendaal wordt weer een avondvullende show waar de beste christelijke muziek centraal staat met veelkleurige live acts, enthousiaste presentatoren en natuurlijk de uitreikingen in meerdere categorieën, variërend van Album van het jaar tot een Oeuvre award. Iedereen kan zijn of haar muziek aanmelden voor nominatie. Inschrijven is gratis. Een nominatiecommissie bepaalt vervolgens de definitieve keuzes waarna een vakjury de winnaars in de categorieën kiezen. Publieksstemmen bepalen wie Artiest van het jaar wordt. De nominatiecommissie en jury zijn onafhankelijk en bestaan uit professionals die hun sporen in de christelijke muziekwereld ruimschoots verdienden. Meer informatie over de stappen en spelregels is te vinden op deze website.

Met de nieuwe editie treedt ook het nieuwe bestuur van stichting Zilveren Duif aan. Zij pakken de draad op van de door het interim bestuur ontwikkelde plannen en zullen nu het gala van 2019 verder voorbereiden. Het nieuwe bestuur bestaat uit Jochebed Neuteboom (voorzitter), Laura Mukrab (secretaris), Leon van Steensel en Ben Scholten (penningmeester). “We zijn erg dankbaar voor de basis die nu onder de Zilveren Duif gelegd is tijdens de afgelopen verkennende periode”, aldus voorzitter Neuteboom. “Dankzij de inzet van de afzwaaiende bestuursleden krijgen de Zilveren Duif Awards vrij baan om christelijke muziek en haar inspiratiebron het platform te geven die het verdient. Deze awards zijn geen doel op zich, maar ze mogen artiesten een steun in de rug geven om de boodschap vanuit hun vak des te luider te laten klinken.”

Direct inschrijven